PHÂN BÓN VI SINH TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Phân bón vi sinh là một trong số những loại phân bón sinh học có chứa những chủng vi sinh có ích có khả năng tạo ra các chất dinh dưỡng hoặc chuyển hóa thành các chất dinh dưỡng trong đất mà cây trồng có thể sử dụng được hoặc các vi sinh vật đối kháng có tác dụng ức chế các vi sinh vật gây hại cây trồngThông qua các hoạt động của chúng sau quá trình bón phân vào đất tạo nên các chất dinh dưỡng mà cây trồng sử dụng được ( Phân bón N, P, K . . .) hay các hoạt chất sinh độc, góp phần nâng cao năng  suất và ( hoặc) chất lượng nông sản. Phân bón vi sinh bảo đảm không gây ảnh hưởng xấu đến người, động thực vật, môi trường sinh thái và chất lượng nông sản.
 Tùy thuộc vào mục đích sử dụng và ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp, phân bón vi sinh được chia theo các nhóm vi sinh vật sau:

Vi sinh vật phân giải các chất mùn

Khác với phân bón hữu cơ vi sinh, phân vi sinh vật phân giải các chất mùn ( có nguồn gốc  xenlulozo)  là các chủng vi sinh sử dụng xenlulozo để phát triển và sinh trưởng.
Các hoạt động chế tạo và nhân giống nhóm vi sinh vật có ích

Phân bón vi sinh vật phân giải chất mùn  ( tên thường gọi: phân vi sinh phân giải xenlulozo) là phân bón chứa một hay hỗn hợp các  chủng vi sinh vật phân giải xenlulozo, đã được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm để đạt được  với mật độ tế bào đạt tiêu chuẩn, để cung cấp chất dinh dưỡng cho đất và cây trồng, tạo điều kiện nâng cao năng suất, nâng cao khả năng chống chịu thời tiết khắc nghiệt và sâu bệnh cho cây trồng, đồng  thời tăng độ màu mỡ của đất. Loại phân bón này còn không độc hại nên có thể bón trực tiếp vào cây trồng trước khi thu hái chỉ vài ngày.

Vi sinh vật cố định nitơ.

Vi sinh vật cố định nitơ  là những vi sinh vật bao gồm hai loại , thứ nhất là vi sinh vật sống tự do trong đất , nước, không khí . Thứ hai là những vi sinh vật sống hội sinh hoặc cộng sinh với cây trồng .  Những vi sinh vật này có khả năng tạo khuẩn lạc đặc trưng trên môi trường (môi trường NFM, YMA, Ashby…) nuôi cấy không chứa hợp chất nitơ. Từ vi sinh vật cố định nitơ sẽ sản xuất ra phân bón vi sinh vật cố định nitơ  là sản phẩm chứa một hoặc hỗn hợp các loại vi sinh cố định nitơ,  những vi sinh vật này sẽ cố định nitơ từ không khí chuyển hóa thành  các hợp chất chứa nitơ cho đất và cây trồng, tạo điều kiện nâng cao năng suất và khả năng chống chịu cho cây trồng , đồng thời  tăng độ màu mỡ của đt. Phân vi sinh vật cố định nitơ  không gây ảnh hưởng gì xấu tới con người , sinh vật, cây trồng. Loại phân bón này còn không độc hại nên có thể bón trực tiếp vào cây trồng trước khi thu hái chỉ vài ngày.

Vi sinh vật chuyển hóa và phân giải các hợp chất phốt pho khó tan

Vi sinh vật chuyển hóa và phân giải các hợp chất phốt  pho  khó tan là các vi sinh vật trong đất, nước, không khí, hoặc được nuôi cấy. Trong quá trình sinh trưởng của chúng, những vi sinh vật này  chuyển hóa hợp chất photpho khó tan được chuyển hóa thành dễ tan  đối với cây trồng. Vi sinh vật chuyển hóa và phân giải hợp chất khó tan tạo vòng tròn trong suốt bao quanh khuẩn Lạc 
( vòng phân giải ) trên môi trường chứa nguồn photpho duy nhất là Ca3(PO4) hoặc lơ-xi-tin

Phân bón vi sinh vật chuyển hóa và phân giải  phốt pho ( hay phân lân vi sinh) có  chứa một hoặc một hỗn hợp bao gồm  nhiều chủng vi sinh vật sống đã được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm để đạt được  với mật độ tế bào đạt tiêu chuẩn , Với mật độ này, những vi sinh vật này sẽ  phân giải các hợp chất phốt pho khó tan và chuyển hóa  thành dạng dễ tiêu cung cấp cho đất và cây trồng, tạo điều kiện nâng cao năng suất, nâng cao khả năng chống chịu thời tiết và sâu bệnh cho cây trồng . Phân vi sinh vật cố định nitơ  không gây ảnh hưởng gì xấu tới con người , sinh vật, cây trồng. Loại phân bón này còn không độc hại nên có thể bón trực tiếp vào cây trồng trước khi thu hái chỉ vài ngày.

Ngu
ồn:  http://www.phanbonviluong.net

Reviews:

Đăng nhận xét

Phân bón vi lượng © 2014 - Designed by Templateism.com, Plugins By MyBloggerLab.com

Liên hệ tư vấn

Được tạo bởi Blogger.